YOL-FEN İnş. Asfalt Nak. Taah. Tic. Ltd. Şti. | 2014 Tüm Hakları Saklıdır.

KALİTE POLİTİKAMIZ

Yönetim Sistemi Kalite  Politikamız

  Kuruluşumuzun kapsamı “GENEL İNŞAAT VE  TAAHHÜT İŞLERİ PROJELENDİRME (TASARIM), İMALAT, SATIŞ   VE  PAZARLAMASI” içeriğinde  gerçekleştirdiği ürün ve  hizmetlerinde;

- Hizmetlerimizden faydalanacak ve  politikalarımızın gerçekleştirilmesine yardım edecek tüm toplum ve              kesimlerini  “ortağımız” kabul eder ve  müşteri memnuniyetini tüm faaliyetlerimizin ana  amacı olarak görürüz.

- Ulusal / Uluslararası standartlara, kanuni ve  teknik mevzuatlara uyarak bu ölçütleri esas alırız.

- Gelişen ihtiyaç ve  talepler doğrultusunda, yeni hizmet ölçüt ve  yöntemler  geliştirerek uygulanması için      paylaşımda  bulunuruz.

- Çalışanlarımızın eğitim ihtiyaçlarını karşılar, çalışan  ve  ortaklarımızla bilgi ve  deneyimlerimizi paylaşarak  top yekün   gelişmeye  katkıda  bulunuruz.

- Faaliyetlerimizi her türlü milli ve insani değeri ve  iş etiğini ön planda  tutarak, ekonomik karlılık içinde sürdürürüz.

- Faaliyet  alanımızda  marka  olmayı ve  böylece taraflarımızın güvenini kazanmayı amaçlarız.

- Mevcut  kaynak ve  çalışma usüllerini gözden geçirerek yeniler ve sürekli gelişmeyi sağlarız.

   İş Sağlığı ve Güvenliği Politikamız

  Kuruluşumuzun kapsamı içeriğinde gerçekleştirdiği ürün ve  hizmetlerinde;

- İş sağlığı ve güvenliği politikalarımızın gerçekleştirilmesine yardım edecek tüm toplum kesimlerinin  ve tedarikçilerimizi “ortağımız” kabul ederiz.

- Faaliyetlerimizden kaynaklanan yasal şartları, tehlikeleri ve  riskleri tesbit ederek İSG Yönetim Sistemi içinde        tanımlamayı, uygulamayı, sürdürmeyi ve uygunluğunu periyodik olarak gözden  geçirmeyi taahhüt ederiz.

- Gelişen teknolojiyi takip edip, yeni iş sağlığı ve  güvenliği ölçüt ve usullerini geliştirir, uygulanması için ilgili taraflar  ve tüm çalışanlarımızla etkin bir bilgilendirme ve  katılımcı bir yaklaşım sergileriz.

- Çalışanlarımızın eğitim ihtiyaçlarını karşılar, iş sağlığı ve  güvenliği ile  ilgili sorumluluklarını ileterek alınacak kararlara  aktif katılımlarını sağlarız.

 - İş Sağlığı ve Güvenliği performansımızı sürekli izleriz ve  iyileştiririz.

- Mevcut  çalışma usullerini gözden  geçirerek yeniler, iş sağlığını ve  güvenliğini tehdit edebilecek riskleri ortadan   kaldırırız.

Bu nedenle ana  prensibimiz “ÖNCE İNSAN”‘ dır.

- Kaza ve meslek hastalıklarının  önlenmesi için her türlü çabayı gösteririz.

- İş sağlığı ve  güvenliği politikamızı ilgili tüm tarafların bilgisine  açarız.